Bashkia Pogradec njoftim të rëndësishëm për bizneset

Bashkia Pogradec njofton të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet si bare dhe restorante dhe në këtë periudhë nxjerrin tavolina në ambjente publike, të aplikojnë pranë sporteleve të Bashkisë për t’u pajsur me lejen përkatëse. Pajisja me këtë leje është detyrim ligjor si edhe i jep mundësinë inspektorëve dhe Policisë Bashkiake të kontrollojnë se sa janë duke u zbatuar kriteret e vendosjes së tavolinave në hapsirën publike duke mos u bërë pengesë për qytetarët. Ne rast të mos paisjes me këtë leje do të hiqen të gjitha tavolinat që jane pa leje deri në sekuestro. Faleminderit!

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button