Fotot spektakolare të “Hënës blu” këtë mbrëmje

Mbrëmjen e sotme ka rezervuar një spektakël qiellor për të gjithë adhuruesit e satelitit të Tokës. Fenomeni i njohur si “Hëna Blu” ku hëna shfaqet e plotë po ndodh, për herë të dytë brenda muajit. Kjo do të jetë hera e parë që nga viti 1974 që ka një Halloween me Hënë të plotë. Dhe është Hëna e dytë e plotë e tetorit, e njohur edhe si Hëna blu, edhe pse nuk do të shfaqet blu në qiellin e natës.

Hëna e plotë e Halloween-it me shumë gjasa ndodh vetëm pak herë në shekull dhe nuk do të përsëritet më në rajonin tonë deri në 2039. Kjo do të jetë edhe hera e parë që një Hënë e plotë Halloween-i do të jetë e dukshme në të gjithë botën që nga 1944. Magjia e Hënës së sotme nuk duhet humbur pasi do të jetë e fundit për të paktën 19 vitet e ardhshme.

https://www.facebook.com/v7.0/plugins/share_button.php?app_id=2165582310335837&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3b116891889fcc%26domain%3Dwww.tpz.al%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tpz.al%252Fff3652eb59bff%26relation%3Dparent.parent&container_width=77&href=https%3A%2F%2Fwww.tpz.al%2F2020%2F10%2F31%2Ffotot-spektakolare-te-henes-blu-kete-mbremje%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joeyhttps://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-1&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.tpz.al%2F2020%2F10%2F31%2Ffotot-spektakolare-te-henes-blu-kete-mbremje%2F%3Ffbclid%3DIwAR1P0ZDPG_pNXTVl0GWLmY2_W_NYz299CMPD4HjwPB-ZZweFoSqcvW83oqE&size=m&text=Fotot%20spektakolare%20t%C3%AB%20%E2%80%9CH%C3%ABn%C3%ABs%20blu%E2%80%9D%20k%C3%ABt%C3%AB%20mbr%C3%ABmje&time=1604181479060&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.tpz.al%2F2020%2F10%2F31%2Ffotot-spektakolare-te-henes-blu-kete-mbremje%2F%23.X53d45fnmuQ.twitterSaveShare

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button