Hapet shkolla verore e osmanishtes në Universitetin e Tiranës

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me universitet në Turqi hapin për ehrë të katërt shkollën verore të osmanishtes.

Salla e konferencave në Fakultetin e gjuhëve të Huaja do të qëndrojë e hapur edhe për këtë sezon, të paktën për degën e gjuhës turke.

Do të jenë dy grupe studentësh që do të ndjekin leksionet.

“Shkollë verore që ka një karakter aq sa mësimor, kërkimor por edhe një karakter kulturor.”

“Janë më atraktivë, e gjejnë më  mirë veten e tyre dhe janë më të lirë në pyetje-përgjigje dhe kanë një interes kryesisht për tekstet e vjetra,” tha shefi i departamentit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button