Kuvendi nis sot lëvizjet për heqjen e koalicioneve, zbardhen çështjet që do të shqyrtohen në Këshillin e Legjislacionit, drafti u kalon ekspertëve

Nis rrugëtimi i kërkesës së opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore.

Sot Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut do të zhvillojë një mbledhje të përbashkët në orën 10, ndërsa do të miratohen procedurat dhe kalendari i nismës së propozuar nga opozita e re.

Ndryshimi i Kushtetutës që kërkohet nga një grup deputetësh të opozitës parlamentare do të jetë një proces i gjatë dhe që kërkon kohë, kështu që edhe në mbledhjen e sotme të Këshillit të Legjislacionit ka vendosur që të miratojë një sërë çështjes që kanë të bëjnë me këtë nismë.

Pra, duke qenë se 28 deputetët e opozitës parlamentare kërkojnë ndryshimin e dy neneve të Kushtetutës për të mundësuar garën e kandidatëve për deputetë me lista të hapura, Këshilli i Legjislacionit ka vendosur që për këtë çështje të kërkojë edhe ndihmën e ekspertëve të fushës dhe grupeve të interesit.

Drafti u kalon ekspertëve

Sipas njoftimit të bërë publik nga Kuvendi, në mbledhjen e sotme pritet të miratohet edhe kalendari i seancave dëgjimore me të gjithë aktorët që do të vendosin nëse do të ndërhyhet në Kushtetutë siç kërkon opozita apo jo. “Në rend të ditës: 1) Miratimi i procedurës dhe kalendarit të shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”: Caktimi i nismës nga nismëtari; Caktimi i relatorëve; Caktimi i mënyrës së njohjes së projektligjit nga zgjedhësit; Miratimi i ekspertëve konstitucionalistë. 2) Miratimi i kalendarit të seancave dëgjimore. Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin dhe Komisioni e Ligjeve.

(Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)”, thuhet në njoftimin e Kuvendit. Pra, me miratimin e kalendarit dhe të punimeve, drafti i opozitës parlamentare pritet të kalojë në dorën e ekspertëve, të cilët do të merren me të, ku dhe do të vendosin nëse do të ndryshohen dy nenet e Kushtetutës për të mundësuar garën e kandidatëve për deputet me lista të hapura dhe vendosjen e një pragu elektoral prej 5% të votave që partitë të mund të marrin mandate deputetësh. Megjithatë, duke qenë se është një çështje tepër sensitive dhe teknike pritet të shohim në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë më konkretisht me kërkesën e opozitës parlamentare.

Ndryshimi i sistemit dhe rritja e pragut elektoral

Pak ditë më parë gazeta “SOT” e bëri publike se qysh në datën 15 qershor kërkesa më firmat e 28 deputetëve të opozitës që kërkojnë ndryshimin e Kushtetutës është depozituar në Kuvendin e Shqipërisë. Kështu në draftin e dërguar në Kuvend, 28 deputetët e opozitës parlamentare kërkojnë ndryshimin e dy neneve të Kushtetutës për të mundësuar garën e kandidatëve për deputet me lista të hapura dhe rritjen e pragut në 5% të votave.

“Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur sipas një sistemi zgjedhjesh proporcional me konkurrim rajonal. 2. Numri i mandateve të deputetëve që i takojnë çdo rajoni zgjedhor përcaktohet në bazë të numrit të popullsisë së regjistruar në regjistrat shtetërorë. Në shpërndarjen e mandateve marrin pjesë partitë që në rang vendi kanë fituar jo më pak se pesë për qind të votave të vlefshme. 3. Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor, për caktimin e zonave zgjedhore dhe për numrin e mandateve për secilën zonë përcaktohen në ligjin për zgjedhjet. Zgjedhësit gëzojnë të drejtën për të dhënë votë parapëlqyese për kandidatët e listave shumëemërore, sipas përcaktimeve të ligjit për zgjedhjet”, thuhet në draft./RIGELS SELIMAN

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button