Masat e reja në Itali: Maska e detyruar edhe në shtëpi

Ndalimi i festave private brenda dhe jashtë shtëpive, është një rekomandim i fortë për të shmangur përhapjen e COVID-19. Kjo është risia kryesore e dekretit të kryeministrit Giuseppe Conte dhe ministrit të Shëndetësisë, Roberto Speranza, që do të jetë në fuqi për 30 ditët e ardhshme.

Maskat shndërrohen në të detyrueshme në çdo ambient të mbyllur dhe të hapur në publik, aty ku ka prani personash të tjerë. Por rekomandohet gjithsesi që të mbahet edhe në ambientet shtëpiake, në prani të personave që nuk i përkasin familjet.

Dhe pikërisht kjo është edhe pika më kontroverse. Masat përfshijnë tashmë edhe banesat personale, ku pengohet grumbullimi i më shumë se 6 vetave në një ambient, një kopje e të ashtuquajturit “Rule of Six” që po zbatohet në Britaninë e Madhe.

Baret dhe restorantet duhet të mbyllin brenda mesnatës, por nga ora 21 nuk mund të shërbehen me klientë që nuk janë ulur në tavolinat e distancuara.

Nuk lejohen më aktivitetet sportive amatoriale, si kalçeto, por lejohet vrapi, ndërkohë që mbetet limiti i 1 mijë spektatorëve në stadiumet e futbollit profesionit.

MASKAT – Rekomandohet me forcë përdorimi i maskave edhe brenda shtëpive private, në prani të personave që nuk jetojnë në atë familje.

Në nenin 1 të dekretit të kryeministrit Conte thuhet se “është e detyrueshme në të gjithë vendin përdorimi i maskave në çdo ambient të mbyllur, përveç shtëpive private, dhe në të gjitha vendet e hapura, përveçse rasteve kur, për shkak të karakteristikave të vendeve, rreziku është zero”.

Ata që merren me aktivitete sportive, fëmijët nën 6 vjeç, personat me patologji dhe aftësi të kufizuara të papajtueshme me përdorimin e maskës përjashtohen nga detyrimi.

FESTAT – Sallat dhe diskotekat do të qëndrojnë të mbyllura, brenda dhe jashtë, ndërsa do të lejohen panaire dhe kongrese. Ceremonitë civile ose fetare si dhe martesat mbeten të lejuara, me rregullat e vendosura nga protokollet tashmë në fuqi.

Palët duhet të ndjekin ceremonitë me pjesëmarrjen maksimale të 30 personave në përputhje me protokollet dhe udhëzimet në fuqi. Në shtëpitë private, sidoqoftë rekomandohet fuqimisht të shmangen grumbullimet më të madha se 6 persona.

“Aktivitetet e shërbimeve të hotelerisë lejohen deri në orën 24:00. Dërgesat ”Catering” dhe ”takeaway” mbeten të lejuara, por me ndalim të konsumohen në ambiente të jashtme pas orës 21:00″.

KINEMATE DHE KONCERTET – Kufiri i 200 pjesëmarrësve brenda dhe 1 000 jashtë mbetet për shfaqjet, me kufizimin e një metri distance nga tjetri. Ngjarjet që përfshijnë tubime pezullohen nëse nuk është e mundur të mbahet distancë. Rajonet dhe provincat autonome mund të krijojnë, në marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, një numër tjetër maksimal të spektatorëve, duke marrë parasysh madhësinë dhe karakteristikat e vendeve.

STADIUMET – Për garat sportive lejohet prania e publikut me një përqindje maksimale të mbushjes prej 15% të kapacitetit total dhe në asnjë rast që nuk e kalon numrin maksimal të 1 000 spektatorëve jashtë dhe 200 brenda.

Distanca prej një metri dhe matja e temperaturës duhet të garantohen. Rajonet dhe provincat autonome, në lidhje me ecurinë e situatës epidemiologjike në territoret e tyre, mund të krijojnë, në marrëveshje me Ministrin e Shëndetësisë, një numër tjetër maksimal të spektatorëve duke marrë parasysh madhësinë dhe karakteristikat e vendeve.

SPORTET – Të gjitha garat dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me sportet e kontaktit të një natyre amatore janë të ndaluara.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button