Më shumë se 1mijë fermerë në Korçë përjashtohen nga skema…S’kanë çertifikata…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button