Në Vërçun shtohen tabela orientuese,informojnë vizitorët për vlerat…

Në Vërçun ftojnë për turizëm, një tabelë orientuese informon vlerat e fshatit që ka edhe shoqatë.
Një tabelë informuese në fshatin Vërçun mund të informojë vizitorët për vlerat natyrore dhe trashëgiminë. Ndoshta duket pak dhe si një inisiativë modeste, por që nuk para ndeshet, madje as në qytete si detyrimi më elementar në shërbim të zhvillimit të turizmit.
Kjo inisiativë është ndërmarë nga shoqata atdhetare turistike Vërçuni, e cila tregohet mjaft aktive jo vetëm në promovimin e vlerave por edhe mbështetjen ndaj konunitetit në dobi të zhvillimit të fshatit.
‘Tashmë edhe në Vërçun është e mundur të informohesh mbi gjithçka; fshatin, florën dhe faunën, monumentet e natyrës e ato kulturore, kultet fetare dhe çdo gjë tjetër. Jo vetëm miqtë dhe dashamirësit, por edhe turistët vendorë dhe ata të huaj’ thuhet në postinin e shpërndarë nga faqja e kësaj shoqate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button