Njihuni me rregullat e reja për të udhëtuar në Europë

Të gjithë shtetasit shqiptarë që dëshirojnë të udhëtojnë në ndonjë prej vendeve të Zonës Shengen do të duhet të aplikojnë dhe të marrin një “ETIAS” deri në fund të vitit 2022.

Sistemi Elektronik i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS) synon filtrimin e udhëtarëve që vijnë nga vendet e tjera për të siguruar kufijtë evropianë.

Heqja ETIAS për vendet e Zonës Shengen po zbatohet nga autoritetet e emigracionit për të forcuar kufirin dhe sigurinë e brendshme, si dhe për të mbrojtur rajonin nga sulmet terroriste.

Qytetarëve shqiptare do t’u kërkohet të plotësojnë një aplikim në internet me informacionin e tyre personal, në mënyrë që të heqin vizën për zonën Shengen, përpara se të udhëtojnë nga Shqipëria në vendet anëtare.

Kërkesat e heqjes së vizave ETIAS për qytetarët e Shqipërisë

Procesi i aplikimit në internet për heqjen e vizës ETIAS për shtetasit shqiptarë do të jetë i thjeshtë, i shpejtë dhe i drejtpërdrejtë. Aplikuesve do t’iu kërkohet t’u përgjigjen disa pyetjeve themelore të sigurisë dhe të plotësojë një formular ETIAS.

Sapo të ketë përfunduar procesi i aplikimit dhe pagesa e tarifave të heqjes së vizës ETIAS, fillon procesi i shqyrtimit. Shumica e aplikacioneve përpunohen brenda 1 dite edhe pse disa raste mund të kërkojnë deri në 3 ditë, në rast se kërkohet dokumentacion shtesë. Pasi të jetë verifikuar aplikimi, aplikanti shqiptar do të marrë heqjen e vizës ETIAS për Shengen me email.

ETIAS është e vlefshme për 3 vjet nga data e lëshimit. ETIAS u jep mbajtësve një qëndrim 90-ditor në zonën Shengen brenda çdo periudhe 180-ditore.

Të udhëtosh nga Shqipëria në një vend të zonës Shengen me heqjen e vizës ETIAS

Shtetasit shqiptarë që udhëtojnë në vendet e Zonën Shengen për qëndrim afatshkurtër, aktualisht nuk kanë nevojë të aplikojnë për vizë para nisjes. Por kjo do të ndryshojë nga fundi i vitit 2022 e më tej kur bëhet e detyrueshme për shtetasit shqiptarë, që të mbajnë një heqje të vlefshme të vizës ETIAS kur shkojnë në ndonjë vend anëtar të Shengenit në mënyrë që të lejohet hyrja.

ETIAS do të jetë i detyrueshëm për të gjithë shqiptarët që udhëtojnë në vendet anëtare të Shengenit për qëndrim afatshkurtër, pavarësisht nga mosha e tyre. Të miturit shqiptarë gjithashtu do të duhet të aplikojnë dhe të marrin një heqje të vizës ETIAS. Është e detyrueshme që të gjithë udhëtarët, përfshirë të miturit, të mbajnë një pasaportë të vlefshme gjatë udhëtimit të tyre.

Dokumentet që duhen për të aplikuar online për të marrë  ETIAS

Pasaporta duhet të jetë e vlefshme për të paktën tre muaj nga data kur udhëtari planifikon të hyjë në zonën Shengen. Nëse pasaportave ju kanë mbetur më pak se tre muaj, ne rekomandojmë të merrni një pasaportë të re përpara se të aplikoni për ETIAS.

Një mënyrë për të paguar tarifën e aplikimit, të tilla si një kartë krediti ose debiti të vlefshme. Një adresë emaili për të marrë njoftime në lidhje me statusin e ETIAS të aplikuesit. Pasi të plotësohen të gjitha këto kërkesa, udhëtarët mund të vazhdojnë me aplikimin e tyre ETIAS.

Këto janë kërkesat themelore për të aplikuar për heqjen e vizës ETIAS. Aplikimi ETIAS ka të ngjarë të refuzohet nëse aplikanti dështon të paraqesë dokumentacionin e sipërpërmendur.

Procesi i aplikimit ETIAS për qytetarët Shqiptarë

Aplikimi ETIAS për shqiptarët është i thjeshtë dhe merr më pak se 15 minuta. Aplikimi do t’u kërkojë udhëtarëve disa detaje personale, duke përfshirë;

Emri i plotë

Data e lindjes

Gjinia

Kombësia

Informacion për pasaportën (Numri, data e lëshimit, data e skadimit)

Informacioni i kontaktit (adresa e shtëpisë, numri i telefonit)

Adresa e emailit

Do të ketë gjithashtu një seksion që kërkon detajet e udhëtimit, duke përfshirë pikën e pritshme të hyrjes në Zonën Shengen, si dhe një itinerar të thjeshtë të planeve të tyre të udhëtimit. Udhëtarët gjithashtu do të duhet t’u përgjigjen disa pyetjeve në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e tyre, siç janë të dhënat e tyre kriminale.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button