NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Afati për të dorëzuar aplikimet në…

NJOFTIM I RËNDËSISHËM!

Afati për të dorëzuar aplikimet në Programin e BERZH “Star Venture” është shtyrë deri më 15 Tetor 2020!

Ftojmë bizneset start-up të shfrytëzojnë këtë mundësi! Programi “Star Venture” i BERZH ofron mbështetje më shërbime konsulence për bizneset start-up duke përfshirë workshope për diagnostikimin e biznesit, mentorshipe, projekte konsulence të dizenjuara sipas nevojave specifike të biznesit startup, askes në rrjete ndërkombëtare partnerësh biznesi, si dhe këshillim mbi aksesin në financim për të rritur performancën e biznesit dhe për përshpejtimin e cikleve të biznesit start-up.

Për më shumë informacion dhe për të shkarkuar formën e aplikimit dhe instruksionet, vizitoni https://www.ebrd.com/starventure/start-ups.

Programi “Star Venture” në Ballkanin Perëndimor mbështetet nga Luksemburgu! #LetsMakeItHappen

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!!

The deadline for submitting applications for the EBRD Star Venture programme is extended until 15 October 2020!

We invite innovative early stage start-up businesses from the Western Balkans to use this opportunity! The EBRD’s Star Venture programme provides advisory support to start-ups, including business diagnostics workshops, mentorship, customized consultancy projects, access to global networks of business partners, as well as advice on access to finance to strengthen business performance and accelerate start-up life cycle.

For more information and access to application form & guidelines, please visit https://www.ebrd.com/starventure/start-ups.

The Star Venture programme in the Western Balkans is supported by Luxembourg!#LetsMakeItHappen

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button