Profili i qytetit Pogradec


Qyteti i Pogradecit, i pozicionuar në zonën lindore të
vendit dhe në pjesën jug-perëndimore të liqenit të Ohrit
,ka gjatësinë gjeografike lindore 20 gradë 38 minuta e
48 sekonda dhe gjërësinë gjeografike veriore 40 gradë
54 minuta e 05 sekonda. Ndodhet 696 m mbi nivelin e
detit. Kufizohet në veri dhe veri-lindje me liqenin, në
jug dhe perëndim e rrethojnë kodra e male e pyje me
dushk, gështenja, njësinë administrative Trebinjë, juglindje nga njësia administrative Buçimas dhe veriperëndim me njësinë administrative Buçimas.
Përjashtuar zonën ekonomike, ndërtimet e parregullta,
qyteti shtrihet në sipërfaqe të përgjithshme rreth 234
ha.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button