Rëndësia e vaksinimit të të moshuarve kundër gripit

Në sezonin 2020-2021, ne kemi gjetur një vijë të sheshtë të incidencës së gripit, për shkak të besimit të përhapur se mbrojtja ndaj tij na bëri më rezistentë ndaj Covid-19.
“Duke pasur parasysh perceptimin e rrezikut, mbulimi i vaksinimit rritet, veçanërisht në mesin e popullatës së moshuar”, siç theksohet në raportin e Gripit për 2021: vlera e vaksinave të gripit me imunogjenitet të shtuar në njerëz mbi 65 vjeç në mjedisin e Ccovid-19.
Sipas të dhënave paraprake të mbledhura në këtë dokument, më shumë se 65% e pacientëve mbi 65 vjeç janë vaksinuar, që paraqet një rritje prej më shumë se dhjetë pikësh krahasuar me fushatën e mëparshme. Përkundër këtij, objektivi minimal prej 75% i vendosur nga Ministria e Shëndetësisë për këtë sezon nuk është arritur.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button