Të rinjtë në bujqësi, e mundimshme por ka edhe nxitje me projekte të mbështetura nga BE.

 

SMART Agriculture – Projekti për zhvillimin e inovacionit në bujqësi, synon krijimin e bizneseve të reja në fermat e së ardhmes. Mbështetur nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga Agjensia Rajonale e Zhvillimit (SME) Korçë, në bashkëpunim me Bashkinë Korçë, ky projekt i jep mundësi për trajnim të rinjve në fushën e “Bujqësisë Inteligjente” (smart agriculture).

Të punosh në bujqësi nuk ka pse të jetë e mundimshme nëse përdoret teknologjia dhe informacioni i duhur. Ftohen të rinj të cilët janë njohës apo të apasionuar pas bujqësisë apo agronomisë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button