Veza bëri pulën apo pula vezën? Më në fund gjendet përgjigja

Kjo pyetje e humbet komplet kuptimin kur në lojë hyn fizika. Sipas një studimi është vërtetuar që nuk ekziston një “para” apo një “pas”.

Sipas “Donna Fanpage” për ta bërë këtë më të kuptueshme mjafton të mendosh atë që ndodh gjatë një dite normale. Zgjohemi, hamë mëngjes, shkojmë në punë, hamë drekë, me pak fjalë një seri ndodhish që mund të ikuadrohen nga e para të e fundit me A,B,C,D e kështu me radhë.

Ndërsa në kampin e fizikës duke marrë si shembull objektin A dhe B është e pamundur që të vërtetosh që A vjen para B ose që B vjen para A.

Në këtë mënyrë eleminohet koncepti para-pas dhe zhduket raporti shkak-pasojë në të cilat objektet janë të lidhura nga një rregull logjik i ligjeve klasike.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button