Zyra e Punësimit në Pogradec hap sportelet

Zyra e Punës Pogradec pas gati 3 muaj mbyllje me rastin e COVID-19 ka rihapur sporortelet e saj. Drejtori Drini Xhemollari bën me dije se panvarsisht mbylljes së sporteleve kontaktet kanë qënë të vazhdueshme me qytetarët që kanë kërkuar shërbime pranë kesaj zyre. Tashmë me rihapjen e sporteleve të gjithë mund të paraqiteni fizikisht tek zyrat e punës për të marë sherbimet e pagesave të papunësisë apo të ndihmës ekonomike.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button